ELIBAR2

SZYBKI INTERNET, PROFESJONALIŚCI IT

Opieka IT

Nie można odczytać zdjęć! LiveConnectClient::query Error code 401 received requesting data: { "error": { "code": "request_token_invalid", "message": "The access token isn't valid." } }.. Uzyj inny adapter HTTP do wyświetlania danych w Zaawansopwanych opcjach komponentu OneDrive.